Agraïments

Des de la Junta Directiva de Menorca [a] Debat no volem deixar passar l’oportunitat d’agrair públicament a tot un seguit de persones les quals, sense la seva tasca específica i aportació tècnica totalment desinteressada, no hauria estat possible l’emergència d’aquest projecte.

Si parlem de la creació d’aquesta plataforma web, gràcies a la paciència i dedicació de n’Iñaki Higuero, informàtic de professió, comptem amb una plana web moderna i funcional que s’adequa totalment a les nostres necessitats. També hem d’agrair a n’en Joan Cardona per la seva col·laboració en aquest àmbit. I, així mateix, a n’Aigu Sainz i Pau Capó pels seus consells professionals.

Parlant del disseny i imatge gràfica, n’Aina Oliver ens ha assessorat des d’un primer moment i, així mateix, ha anat elaborant professionalment la totalitat dels diferents muntatges gràfics que hem anat requerint. Del mateix mode, la imatge corporativa i logotips de Menorca [a] Debat, és una obra original de la dissenyadora Ane Eguiguren.

Per últim, en quant a l’àmbit de la comunicació, a dia d’avui hem de donar les gràcies manifestes a tres persones diferents. Na Paula Camps ha estat l’encarregada de tutoritzar el procés de creació del Pla de Comunicació i, així mateix, autora dels newsletters corporatius de l’organització. Na Marta Febrer ha demostrat la seva experiència manifesta en l’àmbit de les xarxes socials, habilitant, estructurant i gestionant tots els perfils de l’organització. Així mateix, na Magdalena Arnau ha dotat de sentit als diferents blogs de l’organització i, en especial, s’ha encarregat de planificar el posicionament corporatiu de l’entitat.

Sense totes i cadascunes de les diferents persones que acabem d’esmentar, Menorca [a] Debat no hauria pogut ser la realitat que començar a resultar.

Així doncs, gràcies novament a tots i totes!

L’Equip de Menorca [a] Debat

Publicat dins de Bloc

Aprovació de l’Assemblea Constituent

El passat dissabte 7 d’abril, mesos després de la primera presa de contacte a l’Ateneu de Maó i un llarg procés de reflexió via xarxes socials, tal i com havíem previst, un total de 15 menorquins els quals en aquelles dates ens trobàvem a Menorca varem aprofitar per reunir-nos al Cocktail-Art Bar “Es Pati” de Maó i portar a terme l’Assemblea Constituent de Menorca [a] Debat.

Seguint en tot moment l’ordre del dia previst, es varen presentar els models d’Estatuts i Acta Fundacional que la Junta Constituent havia redactat amb anterioritat tot recollint els diferents punts de vista i sensibilitats existents a l’hora de concebre aquest projecte.

El resultat no podia ser més satisfactori. Aprovats ambdós documents per unanimitat, Menorca [a] Debat quedava legalment constituïda.

L’Assemblea no va acabar aquí i, a posteriori, es constituïren les tres diferents vocalies mitjançant les quals l’organització dividirà el seu treball i àmbits d’actuació. Aquestes són: Vocalia Política, Vocalia d’Economia i Empresa i Vocalia de Societat Civil.

Així mateix, fruit d’un llarg treball d’incorporar tots els inputs possibles, es va presentar quin seria el patró de funcionament de l’organització, sintetitzat al document “Anàlisi de processos d’actuació”, disponible a l’apartat de “Qui som?” a la portada de la nostra plana web.

Finalment, si voleu saber amb més detall quina és la distribució inicial de responsabilitats a l’organització, vos recomanem que li doneu una ullada a l’apartat de “Socis” a la portada de la nostra plana web.

Camí de Cavalls. Primer tema a debatre.

cami cavalls menorca. menorca a debat.Fotografia: camicavalls.wordpress.com

Menorca[a]Debat comença a caminar. El primer tema a tractar que hem triat és el Camí de cavalls. Hem triat aquest i no un altre perquè creiem que es tracta d’una qüestió que coneix tothom i, encara que fa molt de temps que se’n parla, sembla que a dia d’avui encara no hi ha un consens ampli i clar que satisfaci a la societat menorquina en general.

El turisme a la nostra illa passa per uns moments molt complicats, en què la competència a nivell mundial ha anat robant protagonisme a Menorca durant la darrera dècada. No obstant, el Camí de cavalls és un tret molt significatiu, és un element que permet diferenciar-nos clarament de la resta de destins turístics. Ara bé, aquesta idea només és un punt de partida. A partir d’aquí, hem de definir i concretar com posam en valor aquesta joia natural i cultural.

Per començar, sorgeixen preguntes:

  • Volem un camí en estat natural, cent per cent?
  • Volem un camí dotat de serveis?
  • Com es pot compaginar la conservació del medi natural i alhora extreure’n un benefici que reverteixi a la societat menorquina?

Són qüestions que tot i no ser fàcils, s’han de plantejar i resoldre més prest que tard.

És cert que ja s’ha debatut molt sobre aquest tema, però no se n’han extret conclusions coherents i des dels diferents punts de vista que es pot tractar aquest tema.
Des de l’associació Menorca[a]Debat consideram que no ens podem permetre rompre les inèrcies ni anar canviant de projecte en funció del color polític que governa. El Camí de cavalls és, i ha de ser, un projecte de tota l’illa, dels menorquins, i hem de ser nosaltres qui establim unes bases a curt termini i enfocar tots els nostres esforços d’ara en endavant per tal que el Camí de cavalls sigui una realitat en un futur proper.

Per aquesta raó, durant els propers X mesos ens dedicarem a debatre i, sobretot,  a reflexionar sobre el Camí de cavalls amb l’objectiu d’arribar a conclusions que es tradueixin en la base del que volem que sigui el Camí de cavalls per a Menorca.