Camí de Cavalls. Primer tema a debatre.

cami cavalls menorca. menorca a debat.Fotografia: camicavalls.wordpress.com

Menorca[a]Debat comença a caminar. El primer tema a tractar que hem triat és el Camí de cavalls. Hem triat aquest i no un altre perquè creiem que es tracta d’una qüestió que coneix tothom i, encara que fa molt de temps que se’n parla, sembla que a dia d’avui encara no hi ha un consens ampli i clar que satisfaci a la societat menorquina en general.

El turisme a la nostra illa passa per uns moments molt complicats, en què la competència a nivell mundial ha anat robant protagonisme a Menorca durant la darrera dècada. No obstant, el Camí de cavalls és un tret molt significatiu, és un element que permet diferenciar-nos clarament de la resta de destins turístics. Ara bé, aquesta idea només és un punt de partida. A partir d’aquí, hem de definir i concretar com posam en valor aquesta joia natural i cultural.

Per començar, sorgeixen preguntes:

  • Volem un camí en estat natural, cent per cent?
  • Volem un camí dotat de serveis?
  • Com es pot compaginar la conservació del medi natural i alhora extreure’n un benefici que reverteixi a la societat menorquina?

Són qüestions que tot i no ser fàcils, s’han de plantejar i resoldre més prest que tard.

És cert que ja s’ha debatut molt sobre aquest tema, però no se n’han extret conclusions coherents i des dels diferents punts de vista que es pot tractar aquest tema.
Des de l’associació Menorca[a]Debat consideram que no ens podem permetre rompre les inèrcies ni anar canviant de projecte en funció del color polític que governa. El Camí de cavalls és, i ha de ser, un projecte de tota l’illa, dels menorquins, i hem de ser nosaltres qui establim unes bases a curt termini i enfocar tots els nostres esforços d’ara en endavant per tal que el Camí de cavalls sigui una realitat en un futur proper.

Per aquesta raó, durant els propers X mesos ens dedicarem a debatre i, sobretot,  a reflexionar sobre el Camí de cavalls amb l’objectiu d’arribar a conclusions que es tradueixin en la base del que volem que sigui el Camí de cavalls per a Menorca.