Agraïments

Des de la Junta Directiva de Menorca [a] Debat no volem deixar passar l’oportunitat d’agrair públicament a tot un seguit de persones les quals, sense la seva tasca específica i aportació tècnica totalment desinteressada, no hauria estat possible l’emergència d’aquest projecte.

Si parlem de la creació d’aquesta plataforma web, gràcies a la paciència i dedicació de n’Iñaki Higuero, informàtic de professió, comptem amb una plana web moderna i funcional que s’adequa totalment a les nostres necessitats. També hem d’agrair a n’en Joan Cardona per la seva col·laboració en aquest àmbit. I, així mateix, a n’Aigu Sainz i Pau Capó pels seus consells professionals.

Parlant del disseny i imatge gràfica, n’Aina Oliver ens ha assessorat des d’un primer moment i, així mateix, ha anat elaborant professionalment la totalitat dels diferents muntatges gràfics que hem anat requerint. Del mateix mode, la imatge corporativa i logotips de Menorca [a] Debat, és una obra original de la dissenyadora Ane Eguiguren.

Per últim, en quant a l’àmbit de la comunicació, a dia d’avui hem de donar les gràcies manifestes a tres persones diferents. Na Paula Camps ha estat l’encarregada de tutoritzar el procés de creació del Pla de Comunicació i, així mateix, autora dels newsletters corporatius de l’organització. Na Marta Febrer ha demostrat la seva experiència manifesta en l’àmbit de les xarxes socials, habilitant, estructurant i gestionant tots els perfils de l’organització. Així mateix, na Magdalena Arnau ha dotat de sentit als diferents blogs de l’organització i, en especial, s’ha encarregat de planificar el posicionament corporatiu de l’entitat.

Sense totes i cadascunes de les diferents persones que acabem d’esmentar, Menorca [a] Debat no hauria pogut ser la realitat que començar a resultar.

Així doncs, gràcies novament a tots i totes!

L’Equip de Menorca [a] Debat