Aprovació de l’Assemblea Constituent

El passat dissabte 7 d’abril, mesos després de la primera presa de contacte a l’Ateneu de Maó i un llarg procés de reflexió via xarxes socials, tal i com havíem previst, un total de 15 menorquins els quals en aquelles dates ens trobàvem a Menorca varem aprofitar per reunir-nos al Cocktail-Art Bar “Es Pati” de Maó i portar a terme l’Assemblea Constituent de Menorca [a] Debat.

Seguint en tot moment l’ordre del dia previst, es varen presentar els models d’Estatuts i Acta Fundacional que la Junta Constituent havia redactat amb anterioritat tot recollint els diferents punts de vista i sensibilitats existents a l’hora de concebre aquest projecte.

El resultat no podia ser més satisfactori. Aprovats ambdós documents per unanimitat, Menorca [a] Debat quedava legalment constituïda.

L’Assemblea no va acabar aquí i, a posteriori, es constituïren les tres diferents vocalies mitjançant les quals l’organització dividirà el seu treball i àmbits d’actuació. Aquestes són: Vocalia Política, Vocalia d’Economia i Empresa i Vocalia de Societat Civil.

Així mateix, fruit d’un llarg treball d’incorporar tots els inputs possibles, es va presentar quin seria el patró de funcionament de l’organització, sintetitzat al document “Anàlisi de processos d’actuació”, disponible a l’apartat de “Qui som?” a la portada de la nostra plana web.

Finalment, si voleu saber amb més detall quina és la distribució inicial de responsabilitats a l’organització, vos recomanem que li doneu una ullada a l’apartat de “Socis” a la portada de la nostra plana web.