Planificació Treball en Vocalies

Dimecres 8 d’agost fou la data escollida per tornar-nos a reunir tots aquells socis de Menorca [a] Debat que ens trobàvem per territori insular. En un ambient distés i extremadament productiu, es succeïren tota una pluralitat d’assumptes a tractar per tal de deixar del tot enllestida la Planificació del Treball en Vocalies i, amb aquesta, les pautes necessàries per començar de ple l’activitat de Menorca [a] Debat.

Presentada l’organització a aquells nous membres amb els quals ens reuníem en persona per primer cop, la retrospectiva de quina sigui la raó de ser dels Anàlisi en profunditat de caràcter quadrimestral, desembocà en la necessitat de constituir un “Equip de Documentació” el qual s’encarregui de la recollida i tractament de dades necessàries amb caràcter previ a tot treball d’investigació que es pugui portar a terme amb posterioritat des de cadascuna de les diferents Vocalies.

La intencionalitat resulta d’intentar comprendre quin és l’històric, conjuntament a aquelles característiques d’un caràcter més tècnic, de tot assumpte en el qual pretenguem aprofundir-hi amb posterioritat. Així mateix, aquesta sintetització resultarà del tot fonamental per tal que tots els socis formants parteixin de tenir el mateix coneixement al respecte. L’historiador i soci, Rafel Tudurí, en resultarà el responsable de coordinar l’equip citat.

Consensuat aquest punt, es decidí que tot el treball de planificació, recerca, reflexió, debat i proposta d’activitats, es vagi coordinant de manera autònoma a cada Vocalia, i aprofitant els diferents canals que ens ofereixen les xarxes socials. Aquesta planificació, es realitzarà sempre en funció de la disponibilitat i millor adaptabilitat dels seus membres formants, tot tenint present la necessitat inherent d’haver de coordinar-se d’un mode transversal amb la resta de Vocalies. Serà aquí on la Junta Directiva jugarà, sens dubte, un paper del tot transcendental.

Arribats a aquest punt, es va posar sobre la taula la intencionalitat manifesta de començar de ple amb aquest treball, tot aprofitant l’època estival per a una gran part dels membres formants i, així mateix, capbussejar-nos de ple en el que seria un anàlisi de caràcter quadrimestral “d’estiu a Nadal”. Per tant, envers el primer assumpte a tractar, del Camí de Cavalls, l’objectiu inicial resulta de poder versar totes les nostres conclusions per al proper mes de desembre.

Es Castell a dijous 9 d’agost del 2012