Nota Oficial 08/12/12

Benvolguts i benvolgudes,

Des de Menorca [a] Debat volem comunicar:

Després d’un parell de mesos de reflexió i debat intern sobre de quin ha de ser el Camí de Cavalls que els menorquins i menorquines proposam, aquesta setmana vam enviar un resum dels diferents punts de vista i opinions que havien sortit del debat entre els socis que hem dut a terme aquests mesos. Aquestes idees i temes sobre els quals s’ha debatit s’han fet arribar als principals agents polítics, econòmics i socials insulars i també a tots els mitjans de comunicació de l’illa.

La intenció era doble. D’una banda, informar sobre els diferents punts de vista que hem tingut en compte després d’un període de recopilar informació, analitzar-la i incentivar un debat entre els socis des del respecte, la tolerància i l’adopció d’una actitud proactiva cap a la valoració de la resta d’opinions.

D’altra banda, la nostra intenció era obrir el debat al conjunt de la societat menorquina. Consideram que nosaltres, ni molt manco, som prou representatius de la realitat insular i, per tant, no tindria cap sentit proposar un seguit de millores sense abans escoltar a tot aquell qui vulgui col•laborar en aquest debat.

Amb aquest doble objectiu, insistim, es va enviar una nota de premsa on exposàvem la pluralitat d’opinions expressades, sense cap proposta final, i cinc preguntes obertes tot convidant a tota la societat a enviar-nos la seva opinió a menorcadebat@gmail.com.

-S’ha de mantenir en l’estat actual o necessita de certes intervencions o dotacions de serveis? En el cas afirmatiu, quins i qui els ha de gestionar?

-Dintre dels possibles serveis, un tema força comentat és l’oferta d’allotjaments. Són necessaris? Si és així, de quina/es tipologia/es haurien de ser? A on s’haurien de localitzar?

-Quin paper haurien de jugar les administracions públiques, el teixit empresarial i el tercer sector en la gestió del Camí de Cavalls? S’hauria de crear alguna mena de fundació públic-privada (entenent que privada són agents empresarials i del tercer sector)?

-Com regular l’accés d’usuaris i l’explotació turística que se’n faci a fi de preservar-lo? Com atendre als diferents nivells de fragilitat del Camí?

-S’hauria d’implantar alguna política econòmica recaptadora per fer front als costos de manteniment?

Com haureu pogut comprovar, no s’ha transmès açò ja que s’ha publicat la informació com si fossin propostes definitives i en cap cas era així. Esperam poder obrir des d’aquí el debat a la societat menorquina, i demanam disculpes per no haver fet arribar la informació així com volíem i esperam que no torni a passar.

Cordialment,

 L’equip de Menorca [a] Debat