Tancam un tema per obrir-ne un altre

Ja fa més d’un any que vàrem posar en marxa Menorca[a]Debat, una associació de joves –actius i crítics– amb la voluntat de formar part del futur de l’illa de Menorca. Tot i això, no va ser fins setembre de 2012 que realment vam començar la nostra activitat. Com potser alguns ja sabeu, hem dedicat els primers mesos a estudiar i debatre el Camí de cavalls.

El funcionament va ser bastant senzill. Un equip de documentació va elaborar un document que recull la història del Camí, així com les característiques tècniques, la legislació, articles de premsa… La idea era que tots els socis tinguessin la mateixa informació com a punt de partida del debat intern posterior que es duria a terme.

El debat intern es va desenvolupar al voltant de cinc preguntes que van servir com a guia de la discussió. Tot i això, per poder anar més enllà, també es van enviar aquestes cinc preguntes a empresaris, polítics i associacions o grups relacionats d’alguna manera amb el Camí de cavalls. Amb tota aquesta informació, més una altra enquesta als socis de Menorca[a]Debat, vam aconseguir recopilar la màxima documentació, fets i opinions sobre el tema de debat.

D’altra banda, també vam considerar necessari reunir-nos amb persones concretes, que han tingut o tenen un paper rellevant en el futur del Camí de cavalls, així com obrir el debat a la ciutadania. Mitjançant un article de premsa i les xarxes socials, vam donar peu a que tothom que volgués, compartís amb nosaltres el seu punt de vista. I amb aquesta idea en ment, vam organitzar la taula rodona: «Repensant el Camí de cavalls» a l’Ateneu de Maó.

De tota la nostra activitat en relació al Camí de cavalls, n’extreiem les conclusions següents:

 • Tothom està d’acord en que s’han de preservar els valors naturals i culturals de CdC mitjançant la conservació de la seva personalitat, paisatge i fisonomia.
 • La gestió, promoció i control del CdC s’hauria de fer des d’un sol ens coordinat pel CIMe, amb la col·laboració de totes les administracions públiques, el sector empresarial, el tercer sector i la societat civil.
 • Els usuaris valoren molt positivament l’estat actual del Camí de Cavalls, amb una qualificació de 7.6 sobre 10. Tot i així, la majoria veu necessari dotar el CdC de més serveis per dormir, descansar, aconseguir avituallament, reparar possibles avaries o protegir-se en cas de mal temps i/o en les hores puntes del dia, especialment al llarg de la costa nord.
 • En relació als allotjaments o espais on poder passar la nit, es proposen hotels rurals, agroturismes, càmpings o refugis meteorològics. Per aconseguir-ho, tothom aposta per la reconversió o rehabilitació de la manera més respectuosa possible i afectant el menys possible al medi ambient, d’edificacions ja existents (inclosos edificis de titularitat pública). Sempre que sigui possible s’han de fomentar les estades a urbanitzacions per no perdre l’atractiu del camí.
 • Es proposa que s’haurien de facilitar les activitats econòmiques (concretament la venta de productes locals i l’oferta d’allotjament) arran del CdC.
 • Pel que fa al sistema de senyalització que existeix al CdC, la majoria d’usuaris enquestats (gairebé un 75%) considera que aquesta és suficient i adequada, tot i que no han d’oblidar-se del seu manteniment. D’altra banda, es considera que cal augmentar la informació sobre els punts d’interès cultural i ecològic.
 • La valoració dels nostres enquestats en relació a la promoció cap a l’exterior que es fa del CdC és bastant negativa.
 • És molt necessària una pàgina web actualitzada, aplicacions mòbils i una millora de la informació al llarg del CdC per difondre els valors culturals i ambientals i alhora informar dels serveis turístics disponibles.
 • Es necessita un pla d’evacuació d’emergència pel CdC i s’ha de garantir la cobertura mòbil al llarg de tot el camí.
 • Cal evitar els trams per carretera per la incomoditat i el perill que comporten.
 • Es proposa la creació de circuits tancats per afavorir excursions circulars i beneficiar els municipis d’interior. Per açò, es pot integrar el CdC a la xarxa de camins de Menorca.
 • Es necessita una major vigilància al llarg del camí per evitar conductes no adequades, en especial en temporada alta i en els trams més transitats.
 • En relació a la recollida de fems, la majoria està d’acord en que no es necessiten papereres al llarg del camí, però s’ha de sensibilitzar als usuaris. Tot i així, aquesta dotació podria ser útil en trams molt transitats.
 • Calen mesures de control i preservació del camí i el medi que l’envolta. Es podria presentar una agenda pública d’activitats amb criteris objectius elaborats per tots els agents implicats.
 • El CdC està subjecte a la servitud pública, tal com estableix la legislació aplicable, i per tant, seria contradictori amb la seva essència imposar taxes pel seu ús. Tot i així, si fos necessari aconseguir finançament, s’han proposat iniciatives en les quals els usuaris paguen a canvi d’una contraprestació o altres alternatives com l’esponsorització.

Per donar per finalitzat aquest tema i poder dedicar les tasques de l’associació en el següent, hem publicat al nostre web un document final que resumeix tota i cadascuna de les activitats dutes a terme per part de M[a]D, així com totes les opinions que hem recollit durant aquests mesos. També hem publicat un resum gràfic, més breu i concís. I amb açò, donarem per acabat el primer tema de debat.

_MG_6913

Així idò, una altra vegada hem fet una enquesta interna a nivell dels socis de l’associació per triar el nou tema de debat. Amb una majoria prou àmplia, s’ha decidit que el nou tema a tractar serà El futur econòmic de Menorca. Com que es tracta d’un tema dens i profund, hem decidit –també per votació– aprofundir en els sectors primaris i secundaris.

Sabem que no és un tema fàcil i que ja hi ha iniciatives en marxa per tal de donar més sortida a aquests dos sectors a Menorca, així que el nostre plantejament serà similar a l’anterior. En una primera instància, ens dedicarem a recopilar informació sobre els dos sectors per poder detectar els temes que creiem que és més interessant tractar en profunditat, i així poder dur a terme un debat intern posterior i incloure-hi, també, empresaris, polítics, associacions i a tota la societat menorquina.

La nostra idea és seguir organitzant debats públics, els quals trobam molt enriquidors, així que segurament n’organitzarem un sobre el sector primari, un altre sobre el secundari per poder fer-ne un final que englobi tots dos i on poguem detectar els punts en comú entre ells i arribar a un consens a nivell polític, econòmic i social.

Com sempre, estam oberts a suggeriments, idees i qualsevol informació o opinió que quasevol consideri oportú. Ens trobareu a www.menorcadebat.com, menorcadebat@gmail.com, www.facebook.com/menorcadebat i www.twitter.com/menorcadebat.

Des d’aquí volem donar les gràcies als nostres socis –ja quasi som quaranta joves– i a la seva dedicació i voluntat per tirar aquest projecte endavant, així com a totes les entitats i persones que ens han donat un cop de mà en aquests primers mesos de vida, i també a tots aquells que van fer possible que el Camí de cavalls sigui el que és en aquests moments i nosaltres haguem pogut fer aquesta feina de recopilació per seguir tirant-lo endavant.

L’equip de Menorca[a]Debat

Documents: