Crònica del 6è #debatMaD. “Com modernitzar l’Administració Local insular?”

best tweets 6è #debatMaD

Modernitzar-se no és res més que seguir les regnes d’un procés permanent, així com necessari, que permet no perdre el tren dels canvis que l’entorn requereix. La velocitat a la que aquests és donen principalment en termes de comunicació social és ara més alta que mai, el que fa imprescindible estar preparats per aconseguir fer de l’administració pública local una institució sobretot àgil, transparent i propera. El cas de Menorca no és aliè a aquesta problemàtica i els canvis i iniciatives que darrerament s’han impulsat des del Consell Insular a través de SILME (Servei d’Informàtica Local de Menorca) deixen constància i demostren que és possible una altra manera de fer les coses, i de fer-les millor (enllaç a la notícia). Per açò i per conèixer de primera mà els problemes que fins ara i encara avui ho dificulten i les noves iniciatives que es podrien aplicar per posar-hi remei, Menorca[a]Debat cregué oportú formular ahir a la nit en motiu del ja 6è #debatMaD, les següents qüestions:

1ª) Tradicionalment s’ha dit que l’Administració Pública resulta una de les entitats més difícils de modernitzar. Burocràcia, personal fix i no competència. És així en el cas dels municipis i Consell Insular? Quines pràctiques coneixeu que ho ratifiquin o desmenteixin?

2ª) En un context com l’actual de crisi i afectats per la doble insularitat, l’Administració Local insular també ha d’apostar per la modernització i la innovació. Fer més amb menys. Quines idees coneixeu que es podrien aplicar? Són les noves tecnologies una oportunitat?

En relació a la primera pregunta, no va poder ser més clara la resposta pel que respecta a les causes que ho impedeixen. L’excessiva burocràcia en té segons els participants, gran part de culpa, tot i que cal tenir present que una reducció d’aquesta no pot suposar una pèrdua de la capacitat de control. Falta d’agilitat, absència de proximitat, carència de consens i excessiva preocupació pel futur immediat varen ser altres de les causes que es varen apuntar. Per altra banda, es va fer una reflexió interessant i que radica en el fet que aquesta modernització no pot suposar cap pèrdua d’oportunitats ni excloure ningú de la possibilitat d’accedir a l’administració. Té tothom ja avui en dia accés, coneixements i capacitats per accedir lliurament a la xarxa? Estan preparats els mateixos funcionaris per adequar-se a aquests canvis? Suposaria això una pèrdua de llocs de treball? És la mateixa administració la contraria i la que exerceix la resistència al canvi i impedeix la modernització donada l’obsolescència de tasques i el conseqüent excés d’oferta de personal que això suposaria?

En un altre sentit i pel que respecta a la segona pregunta, es va apuntar la necessitat d’agilitzar els processos administratius; de fer-los més senzills; de basar tot el sistema informàtic de l’administració pública en “opensource” i no en sistemes privatius i de potenciar la transparència, proximitat i feedback administració-ciutadans a través d’aprofitar i establir una estratègia clara a les xarxes socials, així com implementar i estudiar la idea de realitzar uns pressupostos més participatius i plurianuals. De la mà d’altres participants es va apuntar també la possibilitat d’externalitzar serveis i gestions que ara realitza l’administració pública per fer-los més eficients, així com proporcionar incentius als mateixos funcionaris per a què aquests siguin més productius.

Es va discutir també l’esforç econòmic que algunes d’aquestes iniciatives poden requerir alhora d’implantar-se, encara que també va deixar-se palès que no sols és aquesta la inversió necessària, sinó també s’ha de fer un gran esforç en termes de voluntat per poder aconseguir fer més amb menys.

Recollir els fruits d’un debat on no escassegen les opinions constructives ni fonamentades és més agraït que quan aquestes es fan públiques amb una voluntat totalment polititzada i interessada. Són propostes que calen ser estudiades per no caure en l’error i perdre el tren de la modernització i la consecució d’una administració d’una vegada per totes àgil, propera, universal, dinàmica i transparent.

Recordam que com sempre, tots els “best tweets” sorgits arrel del #debatMaD d’ahir els podreu trobar al nostre facebook, twitter o pàgina web, així com seguir també des d’allà mateix tota la nostra actualitat.

Moltes gràcies i fins sa pròxima!

Menorca[a]Debat