Crònica 7è #debatMaD. L’organització institucional de Menorca. Cap a un CIMe més fort

best tweets 7è #debatMaD

L’organització institucional de Menorca així com de les Illes Balears és entre d’altres factors, per la seva distribució geogràfica, molt singular. La doble insularitat també suposa, en aquest sentit, una situació complicada. L’entramat institucional que es deriva d’aquesta causa provoca en alguns casos que exemples com duplicitats administratives siguin més habituals del què haurien de ser per garantir un correcte funcionament dels actors corresponents.

El passat dilluns 9, Menorca[a]Debat, ansiosa d’analitzar aquesta qüestió i explorar les possibles vies d’actuació per aconseguir un Consell Insular de Menorca millor i amb major pes es formulà dues preguntes:

“A un estudi publicat recentment per la Fundació Balear GADESO, Menorca és la única illa de l’arxipèlag on una majoria d’habitants defensa un CIMe amb majors competències. Quines són les fites històriques més transcendentals que ha aconseguit el Consell Insular? I quines encara ens queden per assolir?”

“Són varies les veus que en l’actualitat reclamen un major finançament, fer efectius traspassos competencials estatutàriament aprovats o eliminar duplicitats. Més enllà dels traspassos competencials, com aconseguir un CIMe amb majors capacitats? És la mancomunitat de polítiques locals una solució?”

En relació a la primera pregunta, la preservació del territori i el consens per garantir, en més o menys mesura, el rumb diferenciat del model econòmic de Menorca foren sense dubte les fites de les que els participants en feren major apologia, sense desestimar, sinó tot el contrari, la consecució de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera a mans de la UNESCO el 1993. En aquest sentit però, si que fa falta treballar per establir clara i definitivament, i sobretot també en termes turístics, la meta que es pretén creuar. Existeix un consens clar sobre el terme “conservació”, però no sobre la manera d’assolir-lo.

A la segona part del #debatMaD es va parlar d’algunes de les possibles solucions que es podrien adoptar per aconseguir potenciar el CIMe com un organisme realment potent i amb influència real, més de la que ja pot tenir actualment.

En aquest sentit, es varen identificar la falta de competències claus (en aquest sentit, donada la importància per Menorca de la qüestió, serà determinant la importància en quant al procés d’assumir la competència de turisme i la gestió que es faci de la fusió de les fundacions relatives a aquest), la falta d’una voluntat clara, concreta i consensuada de les fites que es pretenen assolir i la doble discriminació fiscal patida en relació al tractament diferenciat de les Balears amb Espanya i de Menorca amb Mallorca i Eivissa (Recordem que des del 2009 fins a dia d’avui, tot i que el Pressupost General de les Illes Balears ha augmentat un 8.9%, la dotació de la que gaudeix Menorca s’ha reduït a la meitat!) com alguns dels principals problemes. Es reclamava també una major autonomia i capacitat de decisió, gaudir d’una major dotació econòmica així com també més agilitat, proximitat, visió de futur i sobretot participació de la societat civil. Ser el Govern de Menorca.

Per aconseguir assolir sobretot aquesta darrera pretensió es va parlar de mancomunar serveis, és a dir, establir la prestació de serveis de forma conjunta per aconseguir una major eficiència, eficàcia i sobretot evitar despeses supèrflues. Inclòs es varen posar alguns exemples de serveis els quals existeix la possibilitat de fer-ho; com aigua o urbanisme…Tot i així, també és va precisar la necessitat de treballar en termes de cooperació, gestió amb igualtat de criteris i sobretot col·laboració institucional i municipal, discutint també on s’estableix la línia divisòria entre necessitats socials i viabilitat econòmica. Un debat interessant i necessari en el qual els actors que hi van participar, tot i tractar-se d’un tema difícil, hi varen dir la seva i aportar les solucions que varen creure oportunes per intentar aconseguir el que tots volem: una Menorca millor.

Recordem que com sempre, tots els “best tweets” sorgits arrel del #debatMaD del dilluns 9 els podreu trobar al nostre facebook, twitter o pàgina web, així com seguir també des d’allà mateix tota la nostra actualitat, que aquest Nadal vindrà més carregada de notícies que mai. Després del 1r debat públic de M[a]D que organitzàrem juntament amb l’Ateneu de Maó sobre el Camí de Cavalls, comunicar-vos que dia 3 de Gener tindrà lloc el segon, i aquesta vegada, a Ciutadella del qual en breus en tindreu més notícies!

Moltes gràcies i fins sa pròxima!

Menorca[a]Debat